Med Signmenow konverterar Lendo idag fler kunder snabbare och till en lägre kostnad

Case: Lendo

Lendo förmedlar inte endast lån. Med en försäljningsavdelning bestående av ett tjugotal säljare erbjuds Lendos kunder genom uppsökande försäljning att teckna en så kallad låneskyddsförsäkring. Kunder som tackar ja till erbjudandet får av säljaren ett SMS eller e-postmeddelande vars medföljande länk presenterar med försäkringsavtalet och dess villkor. Genom att med en enkel knapptryckning bekräfta villkoren och avtalet tecknas försäkringen (vars belopp därefter påförs den befintliga låneavin).

Utmaning

Innan Lendo valde att använda Signmenow skickades brev med villkor och avtal ut till kunderna vilket orsakade ökade omkostnader:

  • Förlorade potentiella kunder som aldrig konverterade till att bli betalande genom att ignorera avtalet när det efter ett par dagar landade i brevlådan.
  • Administrativa kostnader för utskick, porto, och registrering av returnerade påskrivna avtal.
  • Långsammare intäkter i den mening att kund inte kunde börja debiteras förrän returnerat påskrivet avtal var registrerat.

Lösning och resultat

Med Signmenow konverterar Lendo idag fler kunder snabbare och till en lägre kostnad:

  • Säljarna kan på några få sekunder tillhandahålla kund lagstadgad dokumentation. Kund kan omgående signera det digitala avtalet och vara försäkrad. Detta till en kostnad för Lendo som är en bråkdel jämfört med tidigare.
  • Kunder som av någon anledning inte returnerar det utskickade avtalet kan enkelt följas upp. Lendo har kontroll över viktiga nyckeltal som antalet utskickade avtal och konverteringsgrad men även var i signeringsprocessen kunden befinner sig: Har de öppnat avtalet, har de avbrutit, har de signerat? Allt värdefullt i den fortsatta dialogen med kunden om huruvida denne tvekar på grund av frågor eller funderingar.

Med Signmenow har låneskyddsförmedlingen hos Lendo effektiviseras och förbättras. Signmenow bidrar till ökade resultat genom fler konverterande kunder till en lägre administrativ kostnad.

Meny